Idegrundlag for det patenterede Flooding Stop system

Flooding Stop har udviklet et system bestående af 3 slanger der danner en trekant. På denne måde forøges vægtfylden mod underlaget, som medfører at risikoen for udskridning formindskes betydeligt
Flooding Stop bruger ikke de tunge terminal løsninger, men har udviklet et system hvor man let kan koble så mange enheder til som ønskes uden brug af terminaler og på den måde opnå de ønskede længder.

Systemet er dermed en videreudvikling, hvor fokus har været at forøge vægtfylden mod underlaget og minimere risikoen for at dæmningen kan rulle, at fjerne de tunge terminaler samt udvikle et system hvor man nemt, hurtigt og sikkert kan udlægge dæmningen i den ønskede længde.

Ved at bruge en tredje slange og dermed forøge dæmningens vægt og fylde ,så fjerner man risikoen for at vand trænger ind under dæmningen, og dermed mindskes/elimineres den store risiko for udskridning.
Selv ved ujævne underlag og leret jord er denne videreudvikling en stor gevinst, og dermed opnås en væsentlig forbedring af dæmningens stabilitet.